Lattermild Påkemon

Påkemon med Å var en morsom opplevelse. I påkemon med…

Når barn styrer land

I Bully bully er en verdensleder som en 4 åring som ikke har…

En musikal som ikke likner noe annet

«Bully Bully» er en musikal som ikke likner på noe jeg har…

Godt gjennomført 

I "vingeslag" følger vi Sarah Camille som forteller litt forskjellige…

Bedre enn forventa (Produsentforum del 2)

Vi følger Julie og Andreas “i havets favn", dette var fortsettelsen…

I sin egen boble (produsentforum Del 1)

"I havets favn"er søskenparet Andreas og Julie Rokseth som snakker…