Oppføringer av Elin Rekdal

Det har kanskje ikke noe med alder å gjøre

Lea Furumo var deltaker på Klassikere for Kids-verkstedet på Black Box Teater høsten 2017. I denne teksten reflekterer hun rundt den kunstneriske prosessen. Av Lea Furumo Jeg har en fin, dog ulempepreget tendens til alltid å si fra hvis noe plager meg. Her om dagen satt jeg bak skolepulten, slik som de fleste andre dager, […]

Slutten på alt som var

I forbindelse med Fredrikstads 450-årsjubileum, arrangerte Østfold Kulturutvikling U-festival, en gratis utendørsfestival med bredt kulturprogram i slutten av april. Profesjonelle kritikere fra rikspressen ga elevene et intensivkurs i det å være kritiker, og det elevene lærte på kurset og opplevde på Ufestival dannet grunnlaget for blant annet tentamensoppgaven de løste våren 2017. 10. klasse ved […]

Circus Cirkör – Underart i Hammerfest

I forbindelse med Underart i Hammerfest og Alta, hadde elever ved ungdomsskoler i Finnmark et kritikkurs. Både forestillinga og kurset var tilbud i Den kulturelle skolesekken. Målet med kurset er å trene elevene i å sette ord på levende kunstuttrykk og inspirere dem til å bruke språket til å beskrive og vurdere hva de opplever. […]